DASK Zorunlu Deprem Sigortası 2020

DASK Zorunlu Deprem Sigortası

Deprem sigortasının zorunlu hale getirilmesiyle, gayrimenkullerin güvenlik şartları her yıl yenileniyor. Depremlerde oluşabilecek maddi hasarların karşılanacağının taahhüt edildiği sigorta şirketlerinde, 150.000 TL’ye kadar poliçe belirleniyor. DASK zorunlu deprem sigortası nedir? Zorunlu olmasıyla, her ev sahibinin sigortalatması gereken konutta öncelikle sigorta almaya uygunluk durumu inceleniyor. Sadece deprem için değil, depremin yarattığı etkilerden dolayı oluşabilecek her türlü hasar için de sigortanın teminat tutarının talep edilmesi mümkündür.

Depreme karşı önlem alınırken, binalarla ilgili incelemelerin nasıl yapılacağı da 587 numaralı kanunla koruma altına alındı. Sadece deprem bölgelerindeki binalar için değil, deprem olasılığının düşük görüldüğü bölgelerde de konut sahiplerinin sigorta yaptırması zorunludur. Toprak kayması, yangın gibi durumlar da eğer depremin yol açtığı sorunlar arasında bulunuyorsa, deprem sigortasının olanaklarından poliçeye göre hasarın karşılanması sağlanır. Yapı maliyetlerinde her yıl belirli miktarda artış görülüyor. Yeni maliyetler deprem sigortasına yansıdığı için, yıllık artışa bağlı olarak sigortaların her yıl güncellenmesi gerekir.

Deprem Sigortasının Teminat Özellikleri

Konutunu deprem nedeniyle kaybeden kişilerin artık evsiz kalmaması ve evlerinin yeniden inşa edilebilmesi için deprem sigortası son derece önemli bir hale gelmiştir. Çok cüzi bir ücretle, özellikle Türkiye gibi deprem kuşağında olan bir ülkede deprem sigortasını yaptırabilir ve evinizi güvence altına alabilirsiniz.

DASK zorunlu deprem sigortası nedir? Poliçeler sadece bir yıllık olacak şekilde yapılarak her yıl güncellenebildiği için, sigortada özellikle maksimum değeri 150 bin TL tutarına kadar belirleyebilirsiniz. Sözleşmeniz bittiğinde yeni bir sözleşmeyle konutun deprem sigortalı olduğunu teyit etmeniz zorunludur. Teminat verilen ve sözleşmelerde sigortanın şartlarının geçerli olduğu durumlar şu şekilde belirtilmiştir; Aşağıdaki tüm durumların, deprem doğal afetinden kaynaklanması halinde sigortanın, masraflarınızı karşılaması mümkün olacaktır;

  • Yangın
  • Patlama
  • Toprak kayması
  • Tsunami  (Türkiye’de görülmediği için sel olarak da tanımlanır.)
  • Çökme
  • Binanın eğilmesi
  • Kullanılamaz duruma gelmesine yol açabilecek tüm durumlar için geçerlidir.

Deprem sigortasında poliçeler hazırlanırken azami teminat tutarı, mevcut yapı stokuna bağlı olarak, konutun tekrar inşa edilmesiyle oluşan bedele göre belirlenir. Sigorta bedeli ise azami olarak tanımlanan teminat değerinin üzerinde olmayacak şekilde, gayrimenkul türüne göre belirlenebiliyor. Sigorta poliçeleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken fakat atlanan en önemli durum, konutun arsa bedelinin toplam sigorta bedeline dahil olmamasıdır. Konutun değeri tamamen sıfırlansa yani yıkılsa ve kullanılamaz duruma gelse dahi, arsa payındaki hisseden hiçbir kayıp olmayacaktır. Böylelikle, konut için belirlenmiş olan maddeler ve teminatlar detaylı olarak değerlendirilir.

Hangi Binalarda Deprem Sigortası Geçerlidir?

Binalardaki tüm inşaat faaliyetlerinin sonuçlandırılmış ve dairenin tapuya kayıtlı hale getirilmiş olması gereklidir. 634 sayılı olan Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında özellikle kat irtifakı tesis edilmiş olan gayrimenkuller için de sigorta geçerli sayılıyor. Cins düzeltmesi yapılmamış olan konutlar veya iş yerlerinde de DASK zorunlu deprem sigortası teminatı sağlanır.