KOSGEB İş Planı Hazırlama ( Kolay Yöntem) 2020

KOSGEB İş Planı Hazırlama ( Kolay Yöntem)

KOSGEB iş planı nedir, iş planı neden hazırlanır sorularını cevaplamakla başlayalım. KOSGEB bilindiği gibi genç girişimcilere daha fazla olmak üzere bir takım hibe ve kredi destekleri sunmaktadır. Amaç ise daha çok istihdam sağlamak, iş potansiyelini arttırmak ve bu açıdan kalkınmaya yardımcı olmaktır. Üniversitelerin öğretim programlarında girişimcilik dersi alan her öğrenci, potansiyel bir girişimci olabilir. KOSGEB de kendi bünyesinde zaman zaman kurslar düzenleyerek bu eğitimi hem pratik hem de teorik olarak vermekte, böylece girişimcilerin tasavvurundaki işin ayrıntılarına hakim olması sağlanmaktadır.

Bir girişimci, KOSGEB iş planı hazırlamadan önce bir iş fikrine sahip olmalı ve bu fikrin tüm detaylarına hakim olmalıdır. İş fikrinin istihdam yaratma potansiyelinin olması da gerekiyor. Girişimci kişinin KOSGEB iş planı dosyasını hazırlarken, iş fikri hakkında tüm artıları ve eksileri ortaya dökmesi, kısa orta ve uzun vadedeki ilerleyişi tablolaştırması, işinin önündeki engelleri belirlemesi, rakip analizi ve SWOT analizi adı verilen analizleri yapması gerekiyor. Böylece KOSGEB iş planını inceleyen memurların zihninde en ufak bir soru işaretinin kalmaması sağlanır.

 KOSGEB İş Planı Hazırlama Aşamaları

KOSGEB iş planı öncelikle KOSGEB resmi sitesinden indirilir ve sonra bu dosya yazıcıya dökülerek bir taslak hazırlanır. Taslak hazırlama bir alıştırma safhasıdır. Planın kusursuz bir şekilde hazırlanması için bir kaç taslak doldurmak pratik kazandıracaktır. Girişte girişimcinin bilgileri istenir. Bu sayfa kolayca doldurulabilir. Sonraki aşama ise iş fikrinin özetidir. Girişimci kimse, bu iş fikrini nereden edinmiştir ve piyasalara artı değer katacak, istihdam yaratacak ve daha önemlisi şirketi kalkındıracak iş fikri hakkında bir kaç çarpıcı ve gerçekçi cümle yazılmalıdır. Sonrasında ise genel olarak iş kurma sürecinin anlatıldığı bir tablo hazırlanır. Word ortamında tablo oluşturmak son derece kolaydır.

Kemer escort
Kuşadası escort

İş kurma sürecinde yapacaklarınız nelerdir? Yer bulma, kiralama veya satın alma, ürün tedarik edilecek distribütörler ile görüşmeler, iş yeri veya üretim merkezinin ihtiyacı olan araç gereçler ve konulacakları yerler hakkında bilgi verilir. Son olarak da bu iş yerinin ve faaliyet alanının ürün hizmet tanıtımı ve reklam çalışmalarına yer verilir. sonraki sayfada yine girişimci kişinin iletişim kimlik eğitim beceri bilgileri ve sertifikaları yazılacak. Girişimci kişinin deneyimleri ve çalıştığı işler hakkında da bilgi verilecek. Altı çizilecek konulardan biri de girişimcinin iş fikrini neden seçtiğidir daha üst bölümde bu iş fikrini özet olarak yazmıştınız. Şimdi de bir tablo olarak bu bilgiyi yeşillendirmek gerekiyor.

KOSGEB İş Planı Hazırlama
KOSGEB İş Planı Hazırlama

Girişimci Hedefleri

Girişimcinin kısa orta ve uzun vadeli hedefleri ayrı ayrı tablolar halinde belirtilir. İlk 12 ayda neler yapılacak? Örnek olarak ilk 3 ayda iş yerinin kurulması, elemanların işe alınması reklam ve tanıtım işlerine yoğunlaşılacaktır. Sonraki 3 ayda satışa başlanacaktır. Orta dönem de 5 yılı kapsayacak şekilde satılacak ürünlerin birer yıllık miktarları birim maliyetleri ve satış fiyatları yazılabilir. Amaç, girişimcinin iş yerini her yıl daha da büyütmesi, daha çok elemanı işe alması olacaktır.

Kuruluş Dönemi Planı

İş yerini kuracak olan girişimcinin en az bir ortakla başlayıp LTD ŞTİ olarak yasal statüde şirketini açması daha makul olacaktır. Şahıs şirketi yerine ticaret pazarında daha iyi manevra yapmak için LTD ŞTİ statüsünde iş yeri açmak daha mantıklı olacaktır. Bu noktada ortaklarınız ve onların şirkete katılım şekli kar payları ve ortaya koydukları sermaye hakkında bilgi verilebilir. Ortakların eğitim, deneyim, kimlik ve iletişim bilgileri de bir tablo olarak hazırlanır. Bu ortakların şirketteki pozisyonları ve hangi görevleri üstlenecekleri de yazılmalıdır.

Gerekli İzinler için Takvim Tablosu

Şirketin kuruluşu bazı prosedürleri gerektirir. Vergi levhasını çıkarmak, muhasebeci aramak ve bulmak, ruhsat çıkarmak, sigorta girişleri gibi işlemlerin adları ve kaç günde yapılacakları yazılır.

 İş Fikrinin Piyasadaki Yeri

İş fikrinin aktif piyasadaki yeri ve bu fikrin bağlı olduğu sektörler hakkında bilgi verilebilir. İş fikrinin ne derece fonksiyonel olduğu, işlerliği hakkında bilgi verilebilir. İşletmenin iş gücü ve piyasadaki yeri hakkında bazı ayrıntılara yer vermek de yararlıdır. Hitap edilen niş pazar ya da müşteri kitlesinin özellikleri önceden araştırılmalıdır. Her sektöre rağbet eden belli bir müşteri kitlesi vardır. Girişimci kişi başta kendi bölgesinde olmak üzere çevre illerde de bu hizmetini yayarak geliştirebileceğini açıklayabilir.

Reklam Çalışmaları
Reklam Çalışmaları

Reklam Çalışmaları En Önemli Faktördür

İş yeri müşterilere belli bir ürünü ya da hizmeti sunacaktır. Müşteri ile bağ kurmak için onların haberdar edilmesi ve şirketin öne çıkan avantajlarının müşteriye reklam yolu ile tanıtılması gerekiyor. Müşteri kitlesi belirlendikten sonra, bu müşterilerin hoşuna gidecek güzel hediyeler, promosyonlar çekilişler yine reklam çalışmaları ile tanıtılmalıdır. Bir şirketin ilerlemesi için reklam en önemli araçtır. Bu nedenle ağırlıklı olarak internet platformunda sosyal ağlar ve web siteleri açılarak gerekirse paravan web siteleri açılarak ve otoriter e- ticaret sitelerinde sanal dükkanlar kiralanarak ürünlerin tanıtımı yapılmalıdır. Yerel çalışmalar ise daha küçük kapsamlı olup sadece o bölgede yaşayan kısıtlı bir kesime hitap eder.

İşletmenin Zayıf Yönleri ve Avantajları

Yeni kurulacak bir işletmenin zayıf yönü henüz tanınmamış olmasıdır ki reklam çalışmaları ile bu iş 1 ay gibi kısa bir sürede başarılabilir. Hizmet sunacağınız bir sektörde iseniz müşterileriniz yerel olacaktır. Kuaför, lokanta, kafe vs gibi hizmet sektörü için ulusal reklam çalışmalarına gerek yoktur. Bütçe yerel reklam araçlarına harcanabilir. Avantajlar ve zayıf yönler sıralanarak dosyada hem artılar hem de eksiler ortaya konmalıdır.

Ürün Hizmet Satış Planının Hazırlanması

Ürün satılacaksa ne tür ürünler satılacaktır? Tablo halinde belirterek, 1 aylık 2 aylık 3 aylık ve nihayet 12 aylık tahmini birim satışlar her ürün için tablolaştırılmalıdır. A ürününden 1. ay için 1.000 adet, B ürününden 1. ay için 2.000 adet gibi sıralama yapılmalıdır. Bu ürünler için ayrı bir tablo da ürünün cinsi, birim maliyeti, KDV oranı ve satış fiyatı yazılarak ortalama iş hacmi hakkında bir fikir oluşturulmalıdır. Ayrıca işletmeniz için hazırlayacağınız bir pazarlama kategorisi de çevre illere bu ürünün satışı için gereklidir.

Ürünün ve iş yerinin özelliklerini sayacağınız bir tablo daha oluşturmanız gerekecek. İş yerini seçme nedeniniz, o iş yerinin kirasının uygun olması merkeze ya da niş müşteri kitlesine yakın olması gibi avantajları olduğunu belirtebilirsiniz. Bir diğer etapta iş yerinizi faal hale getirmek için yapılacak tadilat işleri hakkında bilgi verilecektir. Örneğin elektrik tesisatının çekilmesi, yeni su tesisatı, ısıtma sistemi soğutma sistemi, havalandırma sistemi aydınlatma ve ofis donanımları hakkında bilgi vereceksiniz.

Bir diğer nokta firmanız için bir yönetim planı oluşturmaktır. Bu planda kim hangi görevde olacak, açıkça belirteceksiniz. Örneğin müdür kim olacak, görevi ne olacak. Satın alma işini kim yapacak. Pazarlama işini kimler yapacak. Halkla ve son müşteri ile ilgilenecek olan kişiler ve vasıfları yazılacak. Son olarak da kurulacak bu işletme için sermayenin nereden temin edileceği konusudur. Yüzde 100 bütün masrafları KOSGEB tek başına karşılamaz.

kosgeb hibeleri

Kaynak: KOSGEB İş Planı